(ปิดโครงการแล้ว)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ รุ่นที่ 4

1. ทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้ที่นี่ การลงทะเบียนจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้เข้าอบรมชำระค่าลงทะเบียน และอัพโหลดสลิปการจจ่ายค่าลงทะเบียนแล้วเรียบร้อย

2. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาเพื่อส่งผู้จัดการอบรมในวันแรกของการอบรมได้แก่
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 สำเนาประกาศนียบัตร จฉพ ฉบับล่าสุด
2.3 แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (ต้องลงนามโดยผู้บังคับบัญชา และประทับตราหน่วยงานให้เรียบร้อย) อย่าลืมอัพโหลดในระบบของ สพฉ ให้เรียบร้อยด้วย โดยศึกษารายละเอียดจากแท็บ “ขั้นตอนการยื่นความจำนงเปลี่ยนผ่าน”

3. ทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/ โดยทำการสมัครสมาชิก และทำการเลือกสมัครโครงการอบรม “การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตร” จัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

*****ขณะนี้เว็บไซต์ของ สพฉ ทำการปรับปรุงระบบ ฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนในระบบ สพฉ ครับ*****

(ผู้เข้าอบรมอย่าลืมอัพโหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับ โดยดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้ และศึกษาวิธีการอัพโหลดได้จากแท็บ “ขั้นตอนการยื่นความจำนงเปลี่ยนผ่าน”)

4. เมื่อผู้เข้าอบรมสมัครทั้ง 2 เว็บไซต์เสร็จแล้วทางผู้จัดจะเป็นผู้อนุมัติ และผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่แท็บ ตรวจสอบรายชื่อ

จ่ายผ่าน APP ของธนาคารกรุงไทย หรือจ่ายผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย

จำนวนเงินค่าลงทะเบียน 3,500 บาท


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ รุ่นที่ 4

กลุ่มงานบริการวิชาการ
ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ : 045-210-270 ต่อ 4103
E-mail : [email protected]

187 หมู่ 3 ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอ วารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
34190

มาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line Official : https://lin.ee/sHehunC

โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ อุบลราชธานี The Regent Hotel Ubonratchathani

โทร 0 4526 2920 – 2
มือถือ 08 9478 8376

แผนที่ https://maps.app.goo.gl/feiR4AGza9LbJNuf9?g_st=il

ปัญญาเพื่อชุมชน "Wisdom for Community"