(เลื่อน)โครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาชุมชน : สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานบริการสาธารณสุข 2567

จ่ายผ่าน APP ของธนาคารกรุงไทย หรือจ่ายผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย

จำนวนเงินค่าลงทะเบียน 4,500 บาท


โครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาชุมชน : สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานบริการสาธารณสุข 2567

เร็วๆนี้

กลุ่มงานบริการวิชาการ
ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ : 045-210-270 ต่อ 4103
E-mail : [email protected]

187 หมู่ 3 ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอ วารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
34190

มาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line Official : https://lin.ee/sHehunC

ปัญญาเพื่อชุมชน "Wisdom for Community"